Tải File:

TypingMasterPro7.10.808_Full.rar

Phần mềm tập gõ máy tính + Key + Patch(x64_x86 )
TypingMaster Pro 7.1.0.808